foto 1 foto 2

Regionální sektorová dohoda podpoří rozvoj textilního, oděvního, kožedělného a obuvnického průmyslu

Obnovení kapacity i pověsti textilního a oděvního průmyslu na jižní Moravě je hlavní cíl regionální sektorové dohody pro Jihomoravský kraj v oblasti textilního, oděvního, kožedělného a obuvnického průmyslu. Tu v pondělí 28. srpna 2017 podepsal hejtman Bohumil Šimek spolu s dalšími představiteli institucí působících v tomto oboru. Podpisu byla přítomna také krajská radní Jana Pejchalová.

„Jihomoravský kraj zřizuje tři střední školy poskytující vzdělávání v oborech, které souvisejí s textilním a oděvním průmyslem - Střední škola Brno, Charbulova, Střední škola Strážnice a brněnská Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola. Je tedy i v zájmu kraje jako jejich zřizovatele, aby tyto školy navázaly úzkou spolupráci s potenciálními zaměstnavateli svých absolventů, využívaly jejich zkušeností s novými metodami a technologiemi. Rádi bychom navázali na tradici a pověst Brna jako moravského Manchesteru. První vlaštovkou v tomto směru je již například spolupráce Nové Mosilany a Střední školy Brno, Charbulova,“ uvedl hejtman Bohumil Šimek.

K cílům podepsané dohody patří mj. navázání úzké spolupráce středních škol a zaměstnavatelů při doplňování či tvorbě školních vzdělávacích programů i zajišťování odborné praxe studentů či spolupráce krajského úřadu, škol a podniků při prezentaci podniků z oblasti textilního, oděvního a kožedělného sektoru na veřejnosti.

„Pokud jde o sektorovou dohodu, považuji její podpis za významný krok. To, jakým způsobem bude účinná, ukáže až budoucnost. Nicméně vychází z konkrétních potřeb firem a reálné situace škol. Na obou stranách i na straně Jihomoravského kraje je ochota ke spolupráci, a proto věřím, že první výsledky této dohody budou patrné v co nejkratší době,“ uvedl po podpisu Jiří Česal, výkonný ředitel Asociace textilního, oděvního a kožedělného průmyslu.

Dohodu podepsali hejtman Bohumil Šimek, Jiří Česal, výkonný ředitel Asociace textilního, oděvního a kožedělného průmyslu a zástupci Svazu českých a moravských výrobních družstev, Krajské hospodářské komory jižní Moravy, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů, České obuvnické asociace a kožedělné asociace, ČMKOS Jihomoravského kraje a předsednictva krajské tripartity.

Plný text Regionální sektorové dohody pro Jihomoravský kraj najdete ZDE (doc, 158 kB).

foto JMKfoto JMKfoto JMK