foto 1 foto 2

Vyplácení peněz drobným chovatelům za likvidaci drůbeže v souvislosti s ptačí chřipkou začalo v Moravském Krumlově

První z celkového počtu 220 chovatelů drůbeže na území Moravského Krumlova obdrželi v úterý 22. srpna 2017 z rukou hejtmana Jihomoravského kraje Bohumila Šimka doplatek ztrát způsobených likvidací drůbeže v rámci lednových mimořádných veterinárních opatření. Vyplácení doplatku je možné díky poskytnutí daru ve výši 174 000 korun z krajského rozpočtu do rozpočtu Moravského Krumlova, o kterém rozhodlo zasedání jihomoravské zastupitelstva 22. června 2017.

„Byl jsem na místech, která byla na začátku tohoto roku ptačí chřipkou postižena, a pro některé zejména starší obyvatele byla tato událost velmi citlivá. Rozhodli jsme se proto dorovnat drobným chovatelům rozdíl mezi kompenzacemi od Ministerstva zemědělství a reálnou hodnotou drůbeže. Peníze se nyní dostávají k jednotlivým chovatelům prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Ale penězi se některé ztráty úplně nahradit nedají, proto jsem se rozhodl být při zahájení vyplácení těchto kompenzací osobně,“ uvedl hejtman Bohumil Šimek, který byl přítomen podpisu darovacích smluv mezi městem a chovateli.

Doplatek vzniklé ztráty (rozdíl mezi cenou v místě obvyklou za nákup nové slepice ve výši 170 korun a náhradou za likvidovanou drůbež poskytnutou Ministerstvem zemědělství dle jejich ceníku ve výši 100 korun) byl drobným chovatelům vyplacen ve formě finančního daru.
Obdobným způsobem se bude postupovat na Ivančicku. Městu Ivančice jako obci s rozšířenou působností kraj poskytl dar ve výši 536 060 korun, který bude použit na doplacení nákladů, které vznikly občanům žijícím v Ivančicích a jejich městských částech, v Oslavanech a v obci Nová Ves v důsledku realizace mimořádných veterinárních opatření. V Ivančicích bude zahájeno vyplácení doplatku 1. září 2017.

V lednu byly některé obce na Ivančicku a Moravskokrumlovsku zasaženy nebezpečnou nákazou aviární influenzy. Na tuto událost reagovala Státní veterinární správa ČR vydáním mimořádných opatření spočívajících ve zlikvidování drůbeže nakažené ptačí chřipkou a v přijetí ochranných postupů souvisejících s nákazou. Následně si mohli chovatelé takto zlikvidované drůbeže prostřednictvím obcí požádat Ministerstvo zemědělství o náhradu vzniklých nákladů. Chovatelům zvířat postižených nebezpečnou nákazou však nebyly s odvoláním na platné ceníky ministerstva vyplaceny skutečné náklady spojené s obnovou malochovů. Ty jsou podle dostupných ceníků prodejců drůbeže při zakoupení nové nosnice a chovné slepice o 70 korun vyšší, než přiznává ministerstvo.