Hejtman odvolal dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

Na území Jihomoravského kraje byl dnes – v úterý 22. srpna 2017 od 14:00 – zrušeno vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. Opatření zrušil hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek stejně jako v případě jeho vyhlášení na návrh Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje.

Nařízení platilo od 18. července 2017. „V lesních porostech a jejich bezprostředním okolí platil po celou dobu zákaz rozdělávat nebo udržovat oheň, kouřit a manipulovat se zábavnou pyrotechnikou. Zejména pro pořadatele letních táborů nebo organizátory různých akcí to mohlo znamenat výrazné omezení. Chtěl bych poděkovat obyvatelům Jihomoravského kraje za vstřícnost a pochopení této mimořádné situace a dodržování příslušných zákazů. Platí, že hejtman vydává i ruší toto nařízení na základě doporučení hasičů, kteří sledují dlouhodobě statistiky požárovosti. Vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí požáru je vydáno za základě těchto statistik, příznivé meteorologické situace a také v souvislosti s tím, že končí nebo jsou již na většině území ukončeny sklizňové práce na polích,“ řekl hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek.

Rozhodnutí o odvolání doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru nabývá účinnosti uveřejněním na úřední desce Krajského úřadu Jihomoravského kraje a bude rozesláno na všechny obce v kraji. Plný text rozhodnutí ZDE (pdf, 367 kB).