foto 1 foto 2

Valná hromada zvolila nové vedení společnosti Thermal Pasohlávky

Valná hromada a.s. Thermal Pasohlávky 21. srpna 2017 zvolila nové zástupce Jihomoravského kraje jako majoritního vlastníka do vedení této společnosti. Na základě návrhu Zastupitelstva Jihomoravského kraje z 31. července 2017 přijala rezignaci dosavadního předsedy představenstva Jiřího Škrly a za kraj zvolila členy představenstva Martina Itterheima a Jiřího Olivu. Za obec Pasohlávky zůstává ve vedení Tomáš Ingr.

Valná hromada vzala na vědomí zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti. Uložila novému vedení, aby neprodleně učinilo kroky směřující ke snížení provozních nákladů a aby provedlo nový výběr dodavatelů služeb.

„Nové představenstvo má nyní za úkol intenzivně pracovat na konkrétním projektovém záměru, včetně ekonomické analýzy a návrhu, jak by mohl fungovat budoucí společně založený česko-čínský podnik. Kvůli personálním změnám ve vedení společnosti očekávám, že záměr nebude hotov do konce září, jak se původně plánovalo, ale budeme trvat na tom, aby byl hotov co nejdříve, nejpozději do poloviny prosince, kdy letos naposledy zasedne zastupitelstvo kraje. To se pak bude moci ke zpracovanému materiálu vyjádřit,“ řekl hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek.

Následně po valné hromadě proběhlo první zasedání nového představenstva, které zvolilo předsedou představenstva Martina Itterheima. „Za svůj první úkol považuji zklidnění celé situace kolem společnosti. Vnímám jako velmi důležité, aby všechny strany spolu začaly efektivně komunikovat a jak Jihomoravský kraj, tak i obec Pasohlávky měly k dispozici všechny důležité informace. Druhým úkolem je intenzivní práce na přípravě projektového záměru společně s čínským partnerem,“ řekl Martin Itterheim po svém zvolení do funkce.