foto 1 foto 2

Most u Černé Hory bude od 13. září jednosměrně zprovozněn

Na dnešním (17. srpna 2017) jednání v Černé Hoře, kterého se účastnili zástupci policie, hasičů, městyse Černá Hora, Ředitelství silnic a dálnic, odboru dopravy Krajského úřadu Jihomoravského kraje a další dotčené orgány byla projednána a schválena varianta podepření mostu u Černé Hory tak, aby po něm po nezbytně dlouhou dobu mohla být vedena jednosměrná doprava. Stavba začne příští týden a provoz na silnici I/43 ve směru Brno-Svitavy po něm bude možný od 13. září letošního roku. V opačném směru povede doprava přes městys Černá Hora.

Most č. 43-020b byl postaven v 70. letech minulého století a při jeho dlouhodobě plánované opravě se v červenci letošního roku ukázalo, že je v havarijním stavu. Most tedy nelze opravit podle původního plánu (při zachování jednosměrného provozu), ale je třeba postavit most nový. Následně byl proto most uzavřen a doprava svedena přes Černou Horu. Hledalo se však zároveň řešení, jak zlepšit dopravní situaci v městyse. Na jednání 1. srpna 2017 v Černé Hoře bylo potvrzeno, že do 13. srpna 2017 bude zpracována projektová dokumentace na podepření stávajícího mostu. Cílem projektu je podepření mostu do doby, než bude připravena projektová dokumentace a zahájena jeho celková rekonstrukce. Nový projekt by měl být hotov do 30. listopadu 2017 a s rekonstrukcí by se mělo začít na jaře příštího roku.

Jihomoravský kraj prosazoval co nejrychlejší podepření mostu tak, aby jeden směr dopravy mohl být co nejrychleji převeden a ulehčilo se tak dopravě přes Černou Horu. V průtahu městyse Černá Hora byla do této doby provedena nezbytná technicko-bezpečnostní opatření: osazení dopravního značení snížení rychlosti na 30 km/h, zákazy zastavení v průtahu městysem a zvýraznění dopravního značení na stávajícím přechodu pro chodce.

Paralelně s realizací podepření mostu Krajský úřad JMK povede správní řízení ve věci projednání objízdné trasy pro tranzitní nákladní vozidla nad 12 t na trase Svitavy-Brno přes dálnice D1, D35 a D46. V tomto projednávání bude zásadní vyjádření Úseku provozovatele elektronického mýtného Ředitelství silnic a dálnic. Pokud jejich stanovisko nebude zamítavé, Krajský úřad JMK bude projednávat tento odklon tranzitní nákladní dopravy pro vozidla nad 12 tun v co možná nejkratším termínu. Ministerstvo dopravy by v daném řízení vystupovalo jako dotčený orgán z důvodu stanovení přechodné úpravy provozu (dopravního značení) na dálnicích D1, D35 a D46. Pokud bude tato varianta kladně projednána, výše uvedeným odklonem tranzitní nákladní dopravy by došlo ke značnému snížení intenzity nákladní dopravy a tím ke zlepšení dopravní situace v Černé Hoře a okolí.