foto 1 foto 2

Nové hasičské vozidlo žehnali v Malé Roudce – Skočově Lhotě

Nový dopravní vůz Ford má nyní k dispozici Sbor dobrovolných hasičů v Malé Roudce – Skočově Lhotě. V sobotu 12. srpna 2017 bylo vozidlo požehnáno při slavnostní mši a následoval bohatý doprovodný program.

Sbor dobrovolných hasičů v Malé Roudce – Skočově Lhotě má více než šedesátiletou historii, může se pochlubit mimo jiné i velkou zásluhou na kulturním dění a udržování tradic v obci. K zajímavostem patří, že sbor má 78 členů, což jsou téměř dvě třetiny obyvatel obce.

Akce se zúčastnil také jihomoravský hejtman Bohumil Šimek. Kraj přispěl na nákup auta částkou 300 tisíc korun, v minulých letech pak finančně podpořil SDH Malá Roudka – Skočova Lhota například při pořizování nové výstroje a výzbroje.

foto JMKfoto JMKfoto JMK