foto 1 foto 2

Tajemníci slovenských městských i obecních úřadů na návštěvě Jihomoravského kraje

Ve čtvrtek 10. srpna přijali radní Jihomoravského kraje Miroslav Kubásek a ředitel Krajského úřadu JMK Roman Heinz skupinu 15 tajemníků městských a obecních úřadů ze Slovenska. Na jižní Moravu zavítali na studijní pobyt (9. – 13. 8. 2017), který je realizován v rámci spolupráce Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, z. s., s Asociáciou prednostov uradou miestnej samosprávy SR.

Po návštěvě Krajského úřadu Jihomoravského kraje, kde jim byl blíže představen nejen region jako místo vinařství, inovací, vědy, školství, rozvoje a technologií, ale i fungování místních samospráv, zamířili slovenští tajemníci na prohlídku vily Löw–Beer.

Více než dvacetiletá mezinárodní spolupráce mezi sdruženími tajemníků, která zahrnuje i další evropské země, spočívá zejména ve výměně zkušeností, porovnávání legislativy a vývoje veřejné správy na municipiální úrovni pro zkvalitňování výkonu samosprávných činností i přenesené působnosti ve městech a obcích.

foto JMKfoto JMKfoto JMK