foto 1 foto 2

Ředitelem Krajského úřadu Jihomoravského kraje se stal Roman Heinz

Na mimořádném jednání Zastupitelstva Jihomoravského kraje, které proběhlo v pondělí 31. července 2017, byl představen jako nový ředitel Krajského úřadu Jihomoravského kraje JUDr. Roman Heinz, Ph.D. Na základě výsledků výběrového řízení a se souhlasem ministra vnitra ČR ho do této funkce jmenoval hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Bohumil Šimek s účinností od 1. 8. 2017.

O pozici ředitele Krajského úřadu Jihomoravského kraje se ucházeli čtyři uchazeči, k výběrovému řízení se dostavili tři z nich. JUDr. Roman Heinz, Ph.D. ve výběrovém řízení zúročil své dlouholeté znalosti nejen z veřejné správy, ale také zkušenosti z advokacie i ze soukromého sektoru, kde působil jako personální ředitel. Na Krajském úřadě Jihomoravského kraje pracuje od roku 2011 jako vedoucí odboru kontrolního a právního.

Roman Heinz byl od 2. května 2017 pověřen zastupováním poté, co k 30. dubnu 2017 skončila ve funkci dosavadní ředitelka krajského úřadu Věra Vojáčková. Ta působila na úřadě šestnáct let, posledních sedm let stála v jeho čele.