foto 1 foto 2

Mimořádné krajské zastupitelstvo navrhlo nové zástupce do vedení společnosti Thermal Pasohlávky

Aktuální situací v akciové společnosti Thermal Pasohlávky se zabývalo Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na svém mimořádném zasedání 31. července 2017. Členové zastupitelstva se seznámili se zprávou dozorčí rady, která obsahovala informace o personálních změnách ve vedení společnosti a podrobnější informace o jejím hospodaření za poslední dva roky. Zastupitelstvo zvolilo nové zástupce kraje v této akciové společnosti.

„Lázeňsko-rekreační areál Pasohlávky je jedním ze zásadních jihomoravských projektů. Pro nové vedení kraje je důležité, abychom v současnosti dostáli závazku vůči memorandu, které jsme v květnu podepsali s čínským investorem. Do konce letošního roku bychom měli mít projektový záměr, který nám odpoví na to, co a v jaké podobě konkrétně bude v dané lokalitě stát, jaká bude ekonomika celého projektu a na jakém principu bude fungovat společně založený podnik. Na základě toho bude možné rozhodnout, jak a s jakým investorem bude projekt realizován. Samozřejmě s akcentem maximálně ochránit práva kraje a obce Pasohlávky vůči investorovi. Důležité také je, aby v současnosti akciová společnost k tomuto cíli směřovala a veškeré vynaložené finance z krajského rozpočtu byly vynakládány efektivně,“ řekla náměstkyně hejtmana Taťána Malá.

Dozorčí rada na svém jednání 27. července 2017 vzala na vědomí rezignaci předsedy představenstva společnosti Jiřího Škrly, doporučila tuto rezignaci přijmout, popřípadě Jiřího Škrlu odvolat. Zároveň dozorčí rada doporučila valné hromadě společnosti uložit představenstvu, aby učinilo kroky směřující ke snížení provozních nákladů této společnosti. „Jedná se zejména o optimalizaci nákladů za pronájem kancelářských prostor a další služby nebo prověření účelnosti některých položek z vystavených faktur. V naší zprávě jsou také některá konkrétní doporučení jak dosáhnout efektivnosti krajem vynaložených financí,“ řekla předsedkyně dozorčí rady Thermal Pasohlávky Jana Kochová.

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje vzalo na vědomí doporučení dozorčí rady a jako nové zástupce Jihomoravského kraje do představenstva společnosti zvolilo Jiřího Olivu a Martina Itterheima. Valná hromada a.s. Thermal Pasohlávky se sejde 21. srpna 2017 ve 13 hodin v budově Jihomoravského kraje.
foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK