foto 1 foto 2

Vyřazení absolventů vojenského studia poprvé na náměstí Svobody

Náměstkyně jihomoravského hejtmana Taťána Malá se v pátek 28. července 2017 zúčastnila vyřazení nových absolventů brněnské Univerzity obrany. Slavnost se poprvé konala na náměstí Svobody. Ani tentokrát na ní nechyběl ministr obrany Martin Stropnický. Na počest 98 absolventů vojenského navazujícího magisterského studia Fakulty vojenského leadershipu a Fakulty vojenských technologií proletěly nad náměstím vrtulníky a stíhačky.

Univerzita obrany vznikla k 1. září 2004 a navázala na pedagogický a materiálně technický potenciál tří bývalých vojenských vysokých škol – Vojenské akademie v Brně, Vysoké vojenské školy pozemního vojska ve Vyškově a Vojenské lékařské akademie Jana Evangelisty Purkyně v Hradci Králové.

Hlavním posláním Univerzity obrany je šíření vzdělanosti, rozvoj myšlení a nezávislého vědeckého bádání v oblastech důležitých pro bezpečnost České republiky a plnění jejích spojeneckých závazků. Působnost Univerzity obrany je dána zaměřením vzdělávání, výchovy a přípravy vojenských profesionálů pro potřeby Armády České republiky a vědecké činnosti ve prospěch resortu Ministerstva obrany.
 

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK