foto 1 foto 2

Rada Jihomoravského kraje podpořila petici „Brněnská přehrada s loděmi jen na elektrický pohon“

Na základě žádosti petičního výboru krajská rada 27. července 2017 vyjádřila jednoznačnou podporu petici, která žádá Ministerstvo dopravy, aby v souladu s přáním občanů zahrnulo Brněnskou přehradu mezi vodní plochy a toky, na nichž je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory.

„Jihomoravský kraj již v únoru 2016 v rámci meziresortního připomínkového řízení k návrhu změny vyhlášky aktivně požadoval změnu přílohy této vyhlášky s tím, aby byla zakázána plavba na Brněnské nádrži a nádrži Vranov. Ze strany ministerstva dopravy však nebyl tento požadavek akceptován,“ uvedl radní pro životní prostředí Miroslav Kubásek.

„Ke zlepšení kvality vody v Brněnské přehradě Jihomoravský kraj již přispívá v rámci projektu "Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži" každý rok částkou 2,5 milionu korun. Díky tomuto projektu se daří udržet vodu v přehradě vhodnou ke koupání během celé letní sezóny. Provoz lodí na spalovací motory vnímáme jako riziko nejen vzhledem k velkému množství rekreantů, ale i vzhledem k možnému znečištění vody. Podporou této petice chceme dát jasný signál, že lodě se spalovacími motory na Brněnské přehradě nechceme,“ doplnila náměstkyně hejtmana Taťána Malá.