foto 1 foto 2

Rada Jihomoravského kraje vyjádřila podporu petici „NE ohrožení pitné vody pro 140 tisíc lidí“

Rada Jihomoravského kraje 27. července 2017 vyjádřila jednoznačnou podporu petici „NE ohrožení pitné vody pro 140 tisíc lidí“. O zaslání petice Obvodnímu báňskému úřadu pro území krajů Jihomoravského a Zlínského tento týden Jihomoravský kraj informovala starostka Uherského Ostrohu Hana Příleská.

Jihomoravskému kraji se podařilo stát se účastníkem řízení ve věci stanovení dobývacího prostoru, které vede Obvodní báňský úřad pro území Jihomoravského a Zlínského kraje. Může tak lépe hájit své zájmy. „Letos v únoru jsme na Obecním úřadě Moravský Písek prezentovali starostům dotčených obcí závěry znaleckého posudku který nechal kraj zpracovat. Vyplývá z něho, že zde existuje reálné riziko ovlivnění s kvantitativními a kvalitativními dopady na jímací území Bzenec I a Bzenec III. Tento posudek byl doložen také Obvodnímu báňskému úřadu jako jeden z podkladů k vedenému správnímu řízení,“ uvedl radní pro životní prostředí Miroslav Kubásek.

Vzhledem k vážným obavám z možného negativního vlivu záměru těžby štěrkopísku v lokalitě Uherský Ostroh na významné zdroje podzemní vody v jímacím území Bzenec zajišťující zásobování vodou pro 140 tisíc obyvatel Jihomoravský kraj jasně deklaroval podporu zachování kvality vody v tomto území. „Ochranu tohoto vodního zdroje považuje krajská samospráva za prioritní a významný veřejný zájem, a vyjadřujeme to i podporou této petice,“ doplnila náměstkyně hejtmana Taťána Malá.