foto 1 foto 2

Mediátora na jihomoravské záchrance vystřídá do dvou měsíců odborník na lidské zdroje

Mediátora, kterého v květnu letošního roku kraj pověřil komunikací uvnitř Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, by mohl přibližně do dvou měsíců vystřídat odborník na lidské zdroje. Kraj vypsal výběrové řízení na HR manažera (manažera lidských zdrojů), jehož úkolem bude nastavit funkční systém procesů souvisejících s komunikací mezi vedoucími pracovníky a zaměstnanci a zpracovat návrh dalšího rozvoje HR oddělení v této krajské organizaci.

„Konstruktivní dialog mezi odbory a vedením je v organizacích velmi důležitý a oboustranně prospěšný. Situace v jihomoravské záchrance je výjimečná v tom, že byl dlouhodobě tento dialog přerušen a problémy řešeny formálně, v horším případě prostřednictvím médií. Z mého pohledu je nejdůležitější tento dialog obnovit. Částečně tuto funkci nyní plní mediátor a v budoucnu to bude odborník na personalistiku. V Jihomoravském kraji máme velmi dobře fungující zdravotnickou záchrannou službu a velmi si vážím práce záchranářů. Je naprosto nesrovnatelná s ostatními profesemi, a proto potřebují, aby jejich organizace byla zdravá a dobře fungující nejen po materiální a technické stránce. A o to se kraj snaží,“ řekl hejtman Bohumil Šimek.

Úkolem mediátora je v současnosti pomoc v komunikaci a mapování konkrétních problémů. „Po návštěvě několika výjezdových základen a setkáních s pracovníky mám sepsaný seznam problémů a záležitostí, jejichž řešení by vedlo ke zlepšení pracovních podmínek nebo mezilidských vztahů na pracovišti. Částečně vychází z podnětů odborů. Většina z těchto položek se týká jednotlivých základen, nikoliv celé organizace, jiné jsou systémového charakteru. Odvolání ředitele by je nevyřešilo, ale je potřeba na nich pracovat a je to úkol právě pro personalistu,“ konstatoval mediátor Ondřej Přibyla.

Situaci ve Zdravotnické záchranné službě JMK začalo řešit nové vedení kraje bezprostředně po svém zvolení. Zástupci kraje se sešli nejprve s vedením této příspěvkové organizace a poté také se širší základnou odborářů a nespokojených zaměstnanců ZZS JMK. Oběma stranám navržena mediace jako legitimní nástroj řešení podobných problémů. Na základě závěrů a doporučení z mediace tohoto dlouhodobého sporu kraj navrhl zřídit v této příspěvkové organizaci institut manažera lidských zdrojů. Ten by měl provést audit interní komunikace, nastavit komunikační kanály mezi vedením a zaměstnanci a vypracovat dlouhodobější vize zaměřené zejména na personální otázky tak, aby se do budoucna předcházelo podobným sporům.

Více o výběrovém řízení na HR manažera najdete zde: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/contract_display_11523.html