foto 1 foto 2

Projekt Pasohlávky kraj i nadále podporuje, čekají ho personální a systémové změny

Dnes (19. 7. 2017) proběhlo pracovní jednání dozorčí rady společnosti Thermal Pasohlávky s hejtmanem Jihomoravského kraje Bohumilem Šimkem o současné situaci v této společnosti, které je kraj majoritním akcionářem. O závěrech dozorčí rady a o personálních změnách v představenstvu společnosti bude jednat 31. července mimořádné Zastupitelstvo Jihomoravského kraje.

Nově zvolená dozorčí rada požádala vedení společnosti Thermal Pasohlávky o podrobnější podklady o hospodaření za poslední rok. “Projednali jsme různé záležitosti týkající se projektu a jedním z bodů bylo i hospodaření společnosti. Rozhodli jsme se doporučit kraji, aby jako akcionář provedl některá dílčí opatření, která by vedla k zefektivnění vynakládaných prostředků. Dohodli jsme se, že bude příští týden svolána oficiální dozorčí rada, která připraví podrobné materiály do mimořádného zastupitelstva,” řekla předsedkyně dozorčí rady Jana Kochová.

“Informace z dozorčí rady, nedávné odstoupení Maritna Itterheima jako člena představenstva společnosti a návrh na odstoupení předsedy představenstva Jiřího Škrly vedly vedení kraje ke svolání mimořádného zastupitelstva. To by mělo navrhnout valné hromadě společnosti Thermal Pasohlávky nové zástupce kraje do jejího vedení. Je důležité, aby kraj dostál závazkům vůči čínské straně, aby společnost optimálně fungovala a směřovala k přípravě reálného projektového záměru lázeňského centra Pasohlávky. Ten bychom podle uzavřeného memoranda měli potencionálnímu čínskému investorovi prezentovat do konce letošního roku,” řekl hejtman Bohumil Šimek.

Podpisem Memoranda o dalším společném postupu v projektu lázeňského centra Thermal Pasohlávky uzavřeli zástupci Jihomoravského kraje v květnu letošního roku v rámci oficiální návštěvy prezidenta republiky v Čínské lidové republice další přípravnou etapu projektu. „Projekt lázeňského centra Thermal Pasohlávky jsem nedávno také prezentoval na česko-čínském fóru „One Belt One Road" jako jeden z hlavních investičních projektů na teritoriu Jihomoravského kraje pro následující období. Cílem tohoto projektu je vznik výjimečné rekreační oblasti v našem kraji, která vytvoří atraktivní místo pro návštěvníky nejen z naší republiky, ale také ze zahraničí. Bude tak přínosem pro vznik nových pracovních míst, další rozvoj cestovního ruchu a obecně řečeno ještě více zatraktivní náš kraj,“ dodal hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek.