Do odvolání nebudou žadatelům o dotace zasílány notifikační emaily v systému KEVIS.

Hejtman vyhlásil dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

Hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek podepsal dnes (úterý 18. července 2017) na návrh krajského ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky Jiřího Pelikána Rozhodnutí o vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru pro celé území Jihomoravského kraje, a to v období od 18. července 2017 do odvolání. V lesních porostech a jejich bezprostředním okolí, na suché trávě či na plochách zemědělských kultur tak platí zákaz rozdělávat nebo udržovat oheň, zákaz kouření, odhazování hořících nebo doutnajících předmětů a zákaz používání zábavné pyrotechniky a jiných obdobných výrobků.

Za porušení hrozí sankce podle přestupkového zákona.

Celý text rozhodnutí v příloze ZDE (pdf, 579 kB).