foto 1 foto 2

Delegace Jihomoravského kraje jednala v Bruselu

Ve dnech 11. - 12. července 2017 jednali v Bruselu zástupci kraje - člen Rady JMK Tomáš Soukal, předseda Výboru sociálně-zdravotního Milan Vojta a členka zastupitelstva JMK a starostka města Hustopeče Hana Potměšilová.

Zástupci nejprve navštívili Radu EU a jednali s Petrem Blížkovským, ředitelem direktorátu pro zemědělství a direktorátu pro sociální politiku. Tématem jednání byl připravovaný sociální balíček, fungování eurozóny a bližší představení činnosti Rady EU. Poté si delegace prohlédla Plzeňský dům, ve kterém je i kancelář Zastoupení Jihomoravského kraje při EU. Odpoledne se setkali s Generálním tajemníkem Výboru regionů Jiřím Buriánkem a vedoucím jeho kanceláře panem Borisem Essenderem a probrali možnosti většího zapojení měst a regionů na evropské úrovni. Radní Soukal následně spolu s velvyslancem ČR při EU panem Martinem Povejšilem a náměstkem Jiřím Jirsou z Ministerstva zemědělství zahájil Wine party spojenou s prezentací výběrových jihomoravských vín.

Ve středu pak jihomoravská delegace jednala s Evou Srnovou, z oddělení finanční a kohezní politiky Stálého zastoupení ČR při EU o kohezní politice, čerpání EU fondů, integrované územní strategii, komunitně vedeném místním rozvoji a dalších tématech. S poslankyní Evropského parlamentu Michaelou Šojdrovou pak probrali možné financování vzdělávacích a kulturních projektů a nové podmínky připravované Výborem pro zaměstnanost a sociální věci. Následovalo jednání s velvyslancem ČR při Belgickém království J. Kurfürstem a Evou Petrákovou, zastupující ředitelkou Českého centra v Belgii, tématem byla zejména možnost větší kulturní prezentace JMK v Belgii a Bruselu, větší spolupráce obcí, vědecko-výzkumných center a univerzit.
foto JMKfoto JMKfoto JMK