foto 1 foto 2

Jihomoravský kraj bude jako první v rámci ČR vyhodnocovat výsledky své Regionální inovační strategie

Jihomoravský kraj udělal další důležitý krok v rámci rozvoje svého znalostního ekosystému. Výběrem dodavatele odstartoval koncem června proces evaluace Regionální inovační strategie JMK (RIS JMK). Jejím prostřednictvím chce zhodnotit dlouhodobé dopady inovační strategie v regionu. Dodavatelem vybraným v rámci výběrového řízení se stalo nezávislé konsorcium Technologického centra AV ČR, konzultační společnosti Technopolis Group a společnosti IREAS. Závěrečná zpráva bude připravena v dubnu 2018.

Svoji první inovační strategii zástupci regionu formulovali a přijali v roce 2002. Současná RIS JMK je už 4. generací a byla současně schválena jako strategický dokument statutárního města Brna a JMK pro realizaci politiky na podporu konkurenceschopnosti, založené zejména na inovacích a maximalizaci hospodářských přínosů veřejných investic do výzkumu a vzdělávání. Jihomoravský kraj chce co nejefektivněji řídit a do budoucna dál zkvalitňovat svoji inovační strategii, proto kromě průběžně mapovaných dopadů RIS nechává nyní vypracovat také nezávislou evaluaci od konsorcia respektovaných hodnotitelů. Jde o dlouhodobě plánovanou a připravovanou evaluaci, která umožňuje vyhodnotit především takové výsledky, dopady a další zprostředkované efekty, které se v prostředí projevují až s určitým časovým odstupem.

Dodavatelem evaluace se stalo konsorcium složené z Technologického centra AV ČR, přední evropské konzultační společnosti Technopolis Group (v ČR známá mimo jiné z Mezinárodního auditu VaVaI nebo z projektu IPN Metodika) a společnosti IREAS. V první fázi evaluace vytvoří dodavatel v rámci regionu katalog existujících dat. Ve druhé fázi bude provádět hloubkové rozhovory s aktéry znalostního ekosystému JMK (organizacemi, které přímo realizují aktivity RIS JMK, dále příjemci podpory i dalšími subjekty z inovačního prostředí kraje). Výsledkem třetí fáze bude podrobná analytická zpráva k dílčím aktivitám, v rámci čtvrté fáze pak bude zpráva dále zpřesněna prostřednictvím diskuze u kulatých stolů. Závěrečná zpráva bude připravena v dubnu 2018.


Více informací o evaluaci v případě zájmu poskytne:

Tisková mluvčí JMK Monika Brindzáková

brindzakova.monika@kr-jihomoravsky.cz, 604 309 711

případně tisková mluvčí RIS JMK Veronika Svobodová

svobodova@jic.cz, 733119722

 

TISKOVÁ ZPRÁVA ZDE (docx, 30 kB)