Kraj vybral autobusové dopravce pro Znojemsko. Radní schválili podpis poslední smlouvy

Radní Jihomoravského kraje na svém včerejším zasedání (29. června) schválili podpis smlouvy se společností ČSAD Hodonín na poslední z celkem deseti částí veřejné zakázky na zajištění autobusové linkové dopravy v oblasti IDS JMK Znojemsko. Vybraní dopravci budou jezdit s autobusy na Znojemsku po dobu deseti let za cenu, která by neměla v součtu přesáhnout 2,74 miliardy korun. Oproti odhadům se tak Jihomoravskému kraji podařilo v tendru uspořit přes půl miliardy korun.

„Jsem rád, že se nám podařilo toto náročné výběrové řízení dotáhnout do zdárného konce, a to za značné úspory finančních prostředků. Uspořené peníze budeme moct v budoucnu investovat například do oprav silnic II. a III. tříd,“ komentoval náměstek hejtmana Jihomoravského kraje pro oblast dopravy Roman Hanák.

Autobusy nových dopravců by měly za deset let najezdit na linkách na Znojemsku přibližně 82 milionů kilometrů. „Skutečná cena zakázky je tak závislá na ceně za jeden ujetý kilometr, která se pohybuje mezi 21 a 30 korunami. Výsledná částka počítá i s možným nárůstem dopravních výkonů. Pokud k nim nedojde, ušetří kraj ještě více,“ vysvětlil Hanák.

Nové smlouvy obsahují stejně jako v oblasti Jihovýchod již i mzdovou doložku, která umožní v budoucnu řešit situace, jako bylo letošní nařízení vlády o navýšení mezd řidičů. „Kraj navíc opakovaně upozornil uchazeče na nutnost zohlednit při stanovení nabídkové ceny i změnu v odměňování řidičů autobusů související s nařízením vlády. Vysoutěžené ceny se však oproti jiným oblastem kraje výrazně neliší,“ sdělil Hanák.

Kraj při výběru dopravců zohlednil kromě ceny i kvalitu poskytovaných služeb. Ty budou kromě ČSAD Hodonín na Znojemsku zajišťovat společnosti PSOTA, BDS-BUS, Autobusová doprava Pobořany nebo ADOSA.