DOPRAVNÍ OMEZENÍ NA KŘIŽOVATCE ULIC PROVAZNÍKOVA A KARLOVA V BRNĚ

Upozorňujeme řidiče na dopravní omezení v kritickém úseku velkého městského okruhu v Brně, tj. na silnici I. tř. č. 42, v křižovatce ulic Provazníkova, Karlova. V souvislosti s rekonstrukcí kanalizační stoky a vodovodu v křižovatce silnice I. třídy a II. třídy (č. 374 ul. Karlova) bude v období letních prázdnin částečně uzavřena silnice I/42, tj. velký městský okruh v místě křižovatky. Silnice II. třídy č. 374 v ul. Karlova bude v ústí do velkého městského okruhu uzavřena úplně od 1. 7. 2017 do 6. 8. 2018 (částečně pak v období od 7. 8. 2017 do 1. 9. 2017). Nařízené objízdné trasy pro tranzitní dopravu jsou odkloněny po silnicích II. tříd přes Ochoz u Brna. Pro místní dopravu bude objízdná trasa směr Maloměřice a Obřany vedena přes Tomkovo náměstí a ul. Valchařskou.

Silnice I/42 v trase městského okruhu zůstane průjezdná, byť ve sníženém jízdním komfortu, po celou dobu realizace stavby, tj. od 1. července do 1. září letošního roku. Stavební práce na silnici I. třídy budou probíhat po jednotlivých etapách za mimořádných dopravních opatření (odpojené světelné signalizační zařízení v křižovatce, dočasná stavební úprava středového ostrůvku) tak, že vždy bude zachován průjezd min. jedním jízdním pruhem v každém směru jízdy pro veškerou dopravu.

Jedná se o velmi exponovaný a kapacitně dlouhodobě přetížený úsek velkého městského okruhu, lze očekávat kongesce dopravy a zdržení při cestování. Řidiči dbejte, prosím, zvýšené opatrnosti při průjezdu stavbou, věnujte pozornost přechodnému dopravnímu značení, které se bude upravovat v rámci jednotlivých etap stavebních prací.

Zhotovitelem stavby je společnost EUROVIA CS, a.s., se sídlem Národní 138/10, Nové město, 110 00 Praha 1, IČ: 45274924; odštěpný závod oblast Morava, Vídeňská 104, Brno; kontaktní pracovník: Ing. Dušan Frídl, stavbyvedoucí, telefon: 731 601 498, e-mail: dusan.fridl@eurovia.cz .

Více informací na stránkách statutárního města Brna:

http://www.brno.cz/brno-aktualne/co-se-deje-v-brne/a/hyperloop-do-prahy-zatim-ne-ale-pripravujeme-tady-brnensky-obchvat-dozvi-se-ridici-na-karl/

http://kopemezabrno.cz/