Brněnská diecéze slaví 240. výročí svého vzniku

Mrak modrých, bílých, žlutých a červených balonků ve čtvrtek 29. června 2017 na krátkou dobu zaclonil slunce nad brněnskou katedrálou. Lidé je vypustili na oslavu 240. výročí vzniku brněnské diecéze. Oslav se za Jihomoravský kraj zúčastnila radní Jana Pejchalová.

Balonků bylo právě tolik, kolik má diecéze let. Každý z balonků je podle biskupa Vojtěcha Cikrleho pro věřící formou poděkování Bohu. Rozdělili si je petrovští farníci, žáci a učitelé Biskupského gymnázia i děti z mateřských školek. Vypustili je při vyzvánění zvonů v 11:00, tedy v takzvané brněnské poledne. Díky silnému větru rychle zmizely v dálce. Balonky jsou z materiálu, který se ekologicky rozloží, na jejich vypouštění se biskupství muselo domluvit s řízením letového provozu na tuřanském letišti.
Ještě v době vlády Marie Terezie byla na Moravě jediná diecéze se sídlem v Olomouci. Patřila mezi největší a nejrozsáhlejší v celém tehdejším mocnářství, měla 525 farností. Papež Pius VI. proto 5. prosince 1777 vydal zvláštní bulu, kterou povýšil olomoucké biskupství na arcibiskupství a nově založil podřízené biskupství brněnské.Prvním brněnským biskupem se stal hrabě Matyáš František Chorinský z Ledské, dosavadní probošt brněnské kapituly a pomocný biskup olomoucký. V roce 1990 na biskupský stolec, předchozích 18 let neobsazený, usedl Vojtěch Cikrle. Je 13. sídelním biskupem brněnské diecéze.
foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK