Informace č.j. JMK 159373/2007

Jihomoravský kraj

Odbor vnějších vztahů

Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Žerotínovo nám. 3/5, 60182 Brno

 

                                                                                     

 

Vaše č.j.                                 Naše č.j.                                 Vyřizuje/linka                                              Brno

                                                JMK 159373/2007                 Suchá /15222                                               10.12.2007

Poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb.

 

 

Vážený pane docente,

 

 

na základě Vašich žádostí ze dne 30. 11. 2007, které jsou na KrÚ JMK evidovány pod č.j.: JMK 156878/2007 a JMK 156876/2007, Vám v souladu s ustanovením § 14 odst. 3 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, předkládáme v příloze kopie kompletních materiálů schválených v bodě 21 a 22 na 142. zasedání Rady Jihomoravského kraje.

 

 S pozdravem

 

 

Mgr. Čeněk Absolon, Ph.D., v.r.

vedoucí odboru vnějších vztahů

                           

  

Přílohy: dle textu

 

  

                    DIČ                      Telefon             Fax                  E-mail                                                 Internet

70888337        CZ70888337        541651522      541651529      ovv@kr-jihomoravsky.cz                      www.kr-jihomoravsky.cz