Konference se věnovala péči o seniory s Alzheimerovou chorobou

Vztahy a činnosti v péči o lidi s demencí byly ústředním tématem konference, která se ve středu 28. června 2017 uskutečnila v krajském školicím centru v ulici Cejl v Brně. Účastníky konference přivítal náměstek hejtmana Marek Šlapal.

Jihomoravský kraj se snaží neustále zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Proto ve svých zařízeních již několik let realizuje ve spolupráci s Univerzitou Karlovou, Gerontologickým centrem nebo Českou alzheimerovskou společností projekt gerontologické a organizační supervize (GOS). Jak ve své řeči připomenul náměstek Šlapal, za péči o seniory s Alzheimerovou chorobou byl Jihomoravský kraj několikrát oceněn – v roce 2012 obdržel certifikát „Zlatá vážka“ udělený Českou alzheimerovskou společností a za realizaci projektu GOS získal 2. místo evropské soutěže "Život s Alzheimerovou nemocí a jí navzdory“ Nadace Médéric Alzheimer a Evropské sítě pro místní inkluzi a sociální akci.

Hlavními přednášejícími středeční konference byla profesorka Ústavu ošetřovatelství na Univerzitě Západní Sydney Joyce Simardová a profesor Univerzity Jižní Florida v Tampě Ladislav Volicer, kteří přítomné informovali o svých zkušenostech se zapojováním lidí s mírnou i pokročilou demencí.

Konferenci za podpory Jihomoravského kraje zorganizoval Klub a péče Namasté ve spolupráci s Českou alzheimerovskou společností.

foto JMKfoto JMKfoto JMK