Generální shromáždění sítě PURPLE

Dne 27. června 2017 se Jihomoravský kraj zúčastnil Generálního shromáždění sítě PURPLE v Bruselu.

Generální shromáždění, kde Jihomoravský kraj politicky zastupuje radní Miroslav Kubásek, zhodnotilo činnost sítě v roce 2016, schválilo plán aktivit na rok 2017, mj. i zapojení sítě do realizace projektu Horizon2020 s názvem ROBUST. Dále političtí představitelé zvolili Výkonnou radu sítě na příští dva roky, členové se informovali o zapojení do dalších projektů a několika příležitostech meziregionální spolupráce. Všichni účastníci jednání měli poté možnost diskuze o budoucnosti EU s poradcem předsedy Evropské komise Antoinem Kaselem, který se zabývá například právními a rozpočtovými otázkami, regionální politikou a vztahy Evropské komise s Výborem regionů.

V rámci dalšího programu se radní Kubásek zúčastnil také dvoudenního 7. Kohezního fóra v Bruselu uzavřeného pro vrcholné evropské politiky. Tématem byla mj. budoucnost evropské politiky soudržnosti po roce 2020 a příprava příštího rámcové období (FP9). Na fóru vystoupili například eurokomisaři pro regionální politiku, pro rozpočet, dále předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker, ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová a další. Spolu se zástupci kraje se Miroslav Kubásek den před generálním shromážděním osobně setkal s prezidentkou sítě PURPLE Helyn Clack a generální tajemnicí Geraldine Mateu.

Síť PURPLE je evropskou sítí periurbánních regionů, jejímž členem je i Jihomoravský kraj. Periurbánní regiony jsou regiony v zázemí velkých měst, jedná se o silně urbanizované regiony. Problematika periurbánních regionů se dotýká několika oblastí – zejména rozvoje venkova, regionálního rozvoje, životního prostředí a územního plánování. Další informace k síti PURPLE najdete na http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=151193&TypeID=1  a na www.purple-eu.org  .
foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK