Jedenáctý ročník soutěže Úřad roku „Půl na půl“ – respekt k rovným příležitostem

Ministerstvo vnitra vyhlásilo již 11. ročník soutěže Úřad roku Půl na půl – respekt k rovným příležitostem.

Soutěž o nejlepší úřad s rovnými příležitostmi pro ženy a muže organizuje Ministerstvo vnitra České republiky ve spolupráci s Alternativou 50+, o.p.s., Fórem 50%, o.p.s. a Gender Consulting, s.r.o. již od roku 2007. Cílem soutěže je monitoring a podpora zavádění politiky rovnosti žen a mužů a principů gender mainstreamingu do práce úřadů veřejné správy v České republice.

Soutěže se může zúčastnit jakýkoli úřad veřejné správy na obecní, městské i krajské úrovni. Bližší informace a dotazníky jsou k dispozici na následujícím odkazu: http://www.mvcr.cz/clanek/soutez-urad-roku-pul-na-pul-respekt-k-rovnym-prilezitostem-v-roce-2017.aspx  .
Výběrová komise v srpnu 2017 dotazníky přihlášených obcí a krajů vyhodnotí na základě stanovených kritérií a udělí ocenění Úřad roku „Půl na půl“ – respekt k rovným příležitostem ve třech kategoriích - 1) obce I. typu, 2) obce II. a III. typu a 3) kraje. V každé kategorii budou vyhlášeny tři nejlepší obce/kraje.

Vyplněné dotazníky lze zasílat na e-mail: stepanka.bergerova@mvcr.cz  nebo poštou do 30. 7. 2017 na adresu: Ing. Štěpánka Bergerová, kancelář náměstka ministra vnitra pro řízení sekce legislativy, práva, archivnictví a správních agend pověřeného řízením sekce veřejné správy, Ministerstvo vnitra, náměstí Hrdinů 3, 140 21 Praha 4. Bližší informace o soutěži lze získat na telefonním čísle: 974 817 661.

Slavnostní předání ocenění nejlepším vybraným úřadům proběhne na konferenci Rovné příležitosti - slaďování pracovního a rodinného života - dne 3. října 2017 v usedlosti Spiritka (Atletická 2352/11, 169 00 Praha 6 –Břevnov.