Na krajském úřadě jednala Regionální stálá konference

Pod vedením hejtmana a předsedy Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje (RSK JMK) Bohumila Šimka se v pátek 23. června 2017 v prostorách brněnského sídla krajského úřadu konalo 12. pracovní jednání této neformální instituce.

Na konferenci zazněly například informace k realizaci a naplňování Integrované strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti nebo ke strategiím Místních akčních skupin v území kraje. Tématem diskuse byl rovněž Program rozvoje kraje 2018-2021.
Regionální stálá konference pro území Jihomoravského kraje (RSK JMK) je neformální instituce (bez právní subjektivity) pro koordinaci a vyjednávání integrovaných nástrojů, územní dimenze a spolupráci (partnerství) mezi významnými regionálními aktéry pro programové období EU 2014–2020 v území Jihomoravského kraje. Role RSK JMK je plánovací a koordinační, iniciační, podpůrná, komunikační, monitorovací, vyhodnocovací a propagační.
Další informace na www.rskjmk.cz  .
 

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK