Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů Jihomoravského kraje 2018-2019

Strategie rozvoje lidských zdrojů Jihomoravského kraje (SRLZ JMK) je základním dlouhodobým koncepčním dokumentem v oblasti lidských zdrojů.
Je zpracována na období 10 let. V pořadí jde o druhou strategii tohoto zaměření po strategii zpracované na období 2006–2016.

Jejími hlavními úkoly jsou:

  • zachytit aktuální situaci v oblastech souvisejících s problematikou lidských zdrojů, identifikovat probíhající trendy, hlavní problémy a územní rozdíly v rámci Jihomoravského kraje
  • zformulovat přístup k podpoře rozvoje lidských zdrojů v Jihomoravském kraji v období 2016–2025
  • stanovit způsob fungování struktur na podporu lidských zdrojů a způsob sledování a vyhodnocování naplňování strategie

Konkrétní způsob realizace SRLZ JMK rozpracovávají dvouleté Krátkodobé realizační plány SRLZ JMK.

 

 Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů Jihomoravského kraje 2018-2019 je ke stažení zde (pdf, 1,47 MB)

 

Vypořádání připomínek (návrhová část dokumentu) ke stažení zde (pdf, 148 kB) a zde (pdf, 280 kB). 

 

************************************************************************************************************************************

Kontakt: Mgr. Jan Švec, tajemník Rady pro rozvoj lidských zdrojů Jihomoravského kraje, tel.: 541 651 396, 541 651 348, email: svec.jan@kr-jihomoravsky.cz