Kraj představil obcím řešení problematických míst na I/43 u Kuřimi a Krhova

Místo kosmetických zásahů na několik let koncepční akce, které zohledňují plánovanou výstavbu D43. Tak by se dal ve zkratce shrnout princip, který stojí za dvěma projekty úprav problematických úseků I/43, které v pondělí 19. června 2017 prezentovali představitelé Jihomoravského kraje zástupcům dotčených obcí. Od Krhova směrem k Lysicím by tak vznikla prakticky nultá etapa dlouho plánované dálnice. V Kuřimi by stávající křižovatku u věznice nahradila křižovatka mimoúrovňová.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) již v minulosti představilo takzvanou tahovou studii, která navrhuje úpravy těch nejhorších úseků silnice I/43. Úsek u Krhova patří mezi ně a kromě křižovatky u samotné obce zahrnuje i napojení silnic z Drnovic a Skalice nad Svitavou na komunikaci I. třídy. Současné křížení by měl podle návrhu ŘSD nahradit most avšak bez možnosti přímého napojení na I/43. Pokud by tedy řidiči z těchto obcí chtěli na „třiačtyřicítku“ najet, museli by využít poměrně úzkou silnici přes Krhov. „Po výstavbě D43 by nám tu zbyl málo využívaný most přes nevytíženou, draze přestavovanou I/43. Řešení ŘSD navíc nezohledňují územní plány obcí,“ uvedl náměstek hejtmana Jihomoravského kraje pro oblast dopravy Roman Hanák.

Obě tato negativa plán kraje odstraňuje. „Naše koncepce počítá s vybudování přeložky silnice I/43 kolem Lysic v trase plánované dálnice. V podstatě by šlo o nultou etapu D43. Stavba přeložky je sice dražší, nejde však o provizorium na několik let, ale o finální řešení. V případě úprav ve stávající trase I/43 nikdy nedosáhneme norem ani co se týče vzdáleností křižovatek, sklonů nebo rozhledů. Náš návrh je navíc zakotvený v Zásadách územního rozvoje Jihomoravského kraje,“ doplnil Hanák s tím, že ŘSD podmínilo přípravu případné studie pro tuto variantu souhlasem dotčených obcí. Ty na pondělním zasedání přislíbily, že po doručení písemných podkladů rozhodnou co nejdříve.

Podobná myšlenka, tedy neinvestovat velké peníze do provizorních projektů, stojí i za návrhem přestavby křižovatky u Kuřimi. Zde situaci do určité míry zlepšily loňské opravy silnice I/43. Přesto je třeba křížení kvůli větší bezpečnosti přestavět. Návrh ŘSD počítá s drobnějšími úpravami, kvůli kterým by však zmizela autobusová zastávka na trase Brno-Lipůvka a celkově by se zkomplikoval pohyb chodců. „Kraj navrhuje nahrazení úrovňového křížení křižovatkou mimoúrovňovou,“ podotkl Hanák s tím, že projekt vyhovuje i možnosti zbudování severního obchvatu Kuřimi.

I zde podmiňuje ŘSD vypracování studie souhlasem obcí. Zástupci Kuřimi a Lipůvky však již na zasedání s krajskou variantou předběžně souhlasili. Jakýkoliv jiný postup by podle nich už v době vzniku neodpovídal dopravním potřebám.