Program rozvoje Jihomoravského kraje 2018–2021

Jihomoravský kraj zahájil zpracování Programu rozvoje Jihomoravského kraje na období 2018–2021.

Zpracovatelem dokumentu se na základě výběrového řízení stala společnost GaREP, spol. s r. o.

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2018-2021 byl schválen Radou Jihomoravského kraje v březnu roku 2018.

 

Prezentace z úvodního semináře:

Prezentace ze závěrečného semináře (pptx; 1 MB)

 

Schválený dokument "Program rozvoje Jihomoravského kraje 2018–2021" (verze v pdf; 3 MB)

 

Vypořádání připomínek obdržených v průběhu zpracování je k dispozici zde (doc; 426 kB)

 

Agentura CENIA provedla proces SEA (posouzení vlivu koncepce na životní prostředí) a dospěla k závěru, že Program rozvoje Jihomoravského kraje nebude mít negativní vliv na životní prostředí, prohlášení o posuzování vlivů PR JMK 2018 - 2021 na životní prostředí naleznete zde (pdf; 547,8 kB). Bližší informace o procesu SEA jsou k dispozici zde.

 

Součástí zakázky bylo také zpracování pozičního dokumentu pro programové období kohezní politiky EU 2021–2027. Tento dokument je ke stažení zde (docx; 1,7 MB).