Smart akcelerátor – modul Asistence 2. výzva

Jihomoravský kraj dne 19. května 2017 vyhlásil 2. výzvu Dotačního programu Smart akcelerátor – modul Asistence s termínem pro předkládání žádosti od 19. června 2017 do 18. srpna 2017.

Hlavní význam modulu Asistence spočívá v podpoře veřejných organizací v přípravě ambiciózních projektových záměrů, které posílí vertikální specializaci regionu a zvýší problémovou orientaci a zapojení jihomoravského výzkumu do evropského výzkumného prostoru. Pro tuto aktivitu je alokováno cca 7,8 mil. Kč. Podrobné informace jsou na odkaze: http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/5609-506-2+vyzva+k+predkladani+zadosti+o+financni+podporu+v+ramci+projektu+Smart+akcelerator+v+JMK+4+Aktivita+-+Asistence.aspx