Soutěž Čarovné barvy země zná své vítěze

V areálu Slovanského hradiště v Mikulčicích byly ve čtvrtek 15. června 2017 vyhlášeny výsledky výtvarné soutěže Čarovné barvy země.

Do žákovské malířské soutěže „Čarovné barvy země“ vyhlášené Jihomoravským krajem a garantované Masarykovým muzeem v Hodoníně – Slovanským hradištěm v Mikulčicích se zapojilo 30 přihlášených škol z České i Slovenské republiky ve 35 přihlášených soutěžních týmech. Předmětem soutěže byly kolektivní malířské práce vytvořené přírodními jíly a z přírodních materiálů bez použití syntetických a jiných barev a pojidel. V rámci malířské soutěže vzniklo celkem 93 soutěžních děl.

Nejmladší děti (4-6 let) vytvořily na téma „Svět kolem nás (otisk přírody)“ 14 prací, děti 2. kategorie (9-11 let) pracovaly na téma „Paměť národa (Život doby velkomoravské - obživa) “ a přihlásily do soutěže 39 děl. Starší děti ve 3. a 4. kategorii se pak zabývaly cyrilometodějskou tématikou. Děti mezi 12–15 lety připravily ve svém tematickém okruhu „Půda jako kronika (Archeologické výzkumy v Mikulčicích - řeka)“ 24 děl a žáci mezi 16–19 lety s tématem „He megalé Moravia – osobnost svatého Konstantina) “ 6 obrazů. Pátá kategorie byla určená pro děti ze speciálních a praktických škol ve věku od 6 do 20 let. Ty vytvořily celkem 8 soutěžních děl na téma Okouzlení přírodou (Pramen života).

V první kategorii zvítězil tým Základní školy a mateřské školy Prušánky ve druhé kategorii získala první místo práce Živobytí v době velkomoravské ze Základní školy Jiřice u Miroslavi. Vítězem ve třetí kategorii se stal tým Biskupského gymnázia Brno, Barvičova 85 s prací Řeka – průřez krajinou. V nejstarší kategorii získala první místo práce týmu Biskupského gymnázia Brno, Barvičova 85 nazvaná Hlaholice. V páté kategorii získal nejvyšší ocenění tým MŠ Hodonín, Sídlištní 2 s dílem Jsem z toho na větvi.

foto JMKfoto JMKfoto JMK