Na prázdninové dětské tábory letos kraj přispěje částkou přesahující 740 tisíc korun

Jihomoravský kraj v současnosti proplácí náklady na pobyt pro 231 dětí z rodin v nepříznivé finanční situaci, a to prostřednictvím 14 organizátorů pobytových i příměstských táborů.

„Prostřednictvím sociálních odborů městských úřadů v rámci kraje byly vytipovány rodiny, které se ne vlastní vinou ocitly v nepříznivé sociální situaci a snaží se ji dle svých možností aktivně řešit. Jejich dětem pak Jihomoravský kraj nabídl bezplatnou účast na pobytovém nebo příměstském táboře, kde spolu s ostatními dětmi mohou bezstarostně prožít alespoň část prázdnin,“ uvedl náměstek hejtmana Marek Šlapal.

Prázdninové tábory se v rámci rodinné politiky pořádají od roku 2009 ve spolupráci s příspěvkovou organizací kraje Lužánky – střediskem volného času Brno. Pro rozšíření místní nabídky byli do akce postupně zapojeni také další regionální organizátoři prázdninových táborů. „Již tradičně také finančně podpoříme osobní asistenty pro 20 dětí se speciálními vzdělávacími potřebami nebo tělesným či smyslovým handicapem, které se tak budou moci spolu s dalšími dětmi zúčastnit příměstských táborů, které pořádá SVČ Lužánky,“ uvedl Marek Šlapal. Od roku 2009 Jihomoravský kraj přispěl na prázdninové tábory celkovou částkou 4,25 milionu korun více než 1400 dětem.