Nejlépe opravené památky Jihomoravského kraje

Hlavním vítězem jihomoravské krajské soutěže o nejlépe opravenou kulturní památku regionu za loňský rok se v kategorii velké stavby stala fasáda kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Velkých Pavlovicích (vlastník Římskokatolická farnost Velké Pavlovice), na druhém místě v této kategorii skončilo hospodářské křídlo venkovské usedlosti č. p. 12 v Kučerově (vlastníci manželé Dvořákovi). Z drobných staveb získala nejvíce hlasů kaplička v Jevišovicích (vlastník Město Jevišovice) a z děl výtvarného umění interiér kostela sv. Jakuba v Brně (vlastník Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba v Brně). Zvláštní cenu Rada Jihomoravského kraje udělila Spolku pro muzeum z Krumvíře, který zachránil venkovský dům s hospodářským zázemím a prezentuje veřejnosti v jeho prostorách muzeum místních tradic.

Tato ocenění byla slavnostně předána zástupcům jednotlivých památek v prostorách vily Löw-Beer v Brně ve středu 14. června 2017 z rukou náměstka hejtmana Martina Malečka a radního Tomáše Soukala. „Při příležitosti deseti let konání soutěže jsme se letos rozhodli poprvé udělit také tři tituly Rytíř péče o památky v Jihomoravském kraji. Tento titul je určen osobnostem, které prokazují hluboký zájem, vytrvalost a obětavost ve vztahu k péči o památky a je spojen i s finanční částkou 25.000 korun,“ řekl radní Tomáš Soukal.

Rytíři péče o památky v Jihomoravském kraji se stali:
Bc. Pavel Vlk - manažer stavebních investic biskupství brněnského, působící v děkanství znojemském

Za přípravu a realizaci řady drobnějších či větších oprav až po rozsáhlé rekonstrukce církevních objektů a jejich mobiliářů na okresech Znojmo a Třebíč. Ze zdařilých oprav církevních kulturních památek lze jako příklady uvézt dlouhodobé opravy kostelů sv. Mikuláše, kostela Povýšení sv. Kříže s dominikánským klášterem ve Znojmě, kostela sv. Jana Nepomuckého v Dyji, kostela sv. Zikmunda v Popicích, z poslední doby pak opravy vesnických kostelů a far v Hevlíně, Dyjákovicích, Mackovicích, Lukově, Oleksovicích aj.

PhDr. Věra Jelínková
Pracuje v Moravské zemské knihovně. Zasloužila se mj. o obnovu historické klášterní benediktinské knihovny v Rajhradě. Od r. 2005 pracuje v Ivančicích v komisi pro regeneraci památkové zóny a patří k jejím nejaktivnějším členům. Stará se dlouhodobě o údržbu kulturní památky - židovského hřbitova v Ivančicích. Za jejího působení byla postupně obnovována obvodní zeď a obřadní hala. Opravují se poškozené nebo povalené náhrobky, restaurovány jsou významné náhrobní kameny a kování na hrobových místech. Opravena byla rovněž vstupní brána na hřbitov. V obřadní hale připravila panely o historii židovské obce, pohřbívání židů a o postupu revitalizace celé této památky.

Manželé Eva a Bronislav Grunovi
Působí v Petrovicích na okrese Znojmo. Systematicky se věnují dokumentaci, studiu a popularizaci lidového stavitelství a drobné sakrální architektury na Moravskokrumlovsku. Díky jejich přispění byla obnovena a dostala nové využití mj. kulturní památka venkovská usedlost čp. 12 v Petrovicích (slouží jako lokální muzeum s edukačními programy pro děti). S cílem zajistit co nejvěrohodnější prezentaci stavby pro veřejnost se věnují studiu a zaznamenávání lokální historie (včetně stavební) a etnokulturních tradic. Výrazným přínosem je práce spojená s pamětníky a zapisování vzpomínkového vyprávění. Společně se podílejí na organizaci zvykoslovných aktivit v obci.

Kompletní výsledky a počet hlasů pro jednotlivé památky najdete ZDE (xls, 32 kB), další informace o soutěži a jednotlivých památkách naleznete na http://www.kr-jihomoravsky.cz/pamatky/ .
foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK