Konference kariérového poradenství ve školách jako jedna z prioritních oblastí Krajského akčního plánu vzdělávání v Jihomoravském kraji

Konferenci věnovanou kariérovému poradenství ve školách připravuje Centrum vzdělávání všem v rámci rozvoje vzdělávání Jihomoravského kraje jako součást Krajského akčního plánu vzdělávání.

Téma kariérového poradenství ve školách otevře ve středu 14. června v Brně konference Kariérové poradenství ve školní praxi . Určena je především pedagogům, kariérovým a výchovným poradcům a školním psychologům ze základních, středních a vyšších odborných škol. Otevřena je však i dalším zájemcům o dané téma. Podporu při hledání práce potřebuje nejen velká část nezaměstnaných, ale i ti, co se na pracovní trh teprve chystají vstoupit. Otázkou „Kam po škole?“ se během studia zabývá většina mladých lidí. Jak s nimi a tématem volby povolání na školách pracovat?

Dopoledne bude věnované příkladům dobré praxe z oblasti kariérového poradenství u nás i v zahraničí. Řešit se bude poslání a cíle kariérového poradenství, aktuální situace a pohled z trhu práce. Odpoledne se přibližně stovka účastníků zapojí do praktických workshopů, ze kterých si odnesou novou inspiraci pro svou práci, především se žáky a studenty na školách. Konference se koná pod záštitou JUDr. Jany Pejchalové, radní JMK za oblast školství.


foto JMK