Železnice pro kraje. Jižní Moravu čekají důležité elektrifikace i příprava přestupních parkovišť

Budoucnost regionální železniční dopravy především na jižní Moravě. Tak by se dalo ve zkratce pojmenovat hlavní téma setkání u kulatého stolu, které dnes proběhlo na půdě Krajského úřadu Jihomoravského kraje. O důležitých infrastrukturních projektech, nákupu nových železničních jednotek nebo výstavbě Park and Ride parkovišť na něm spolu s dopravními experty, zástupci Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) a Českých drah (ČD) jednali představitelé kraje v čele s náměstkem hejtmana pro dopravu Romanem Hanákem.

„Železniční doprava tvoří tradičně páteř Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje (IDS JMK). Proto jsem rád, že nová krajská koalice v mnohém navázalo na započaté projekty. Chceme dovést do zdárného konce nákup nových kolejových vozidel, abychom omladili vozový park a lidé cestovali po jižní Moravě pohodlnými a moderními soupravami. Dál budeme pokračovat i ve zlepšování našeho integrovaného dopravního systému, který je už dnes vzorem nejen v rámci České republiky, ale celé Evropy,“ uvedl náměstek hejtmana Hanák.

Vizí do budoucna je motivovat co nejvíce lidí, kteří dnes dávají přednost individuální automobilové dopravě, k přesedlání na vlak. „Cestující musí mít komfortní možnost přesednout v dopravních uzlech z auta na vlakový spoj, který je rychle dopraví do a z centra Brna. Se zástupci SŽDC jsme proto dnes jednali o možnosti uzavření memoranda o spolupráci na přípravě a výstavbě takzvaných Park and Ride parkovišť. Jihomoravský kraj by vytipoval vhodné lokality a tento seznam předal SŽDC. Ta by poté realizovala samotnou stavbu, protože jako jediná ze zúčastněných institucí může na tyto účely žádat o příspěvek ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Zároveň by s tím odpadla také řada majetkoprávních otázek, protože vlastníkem dotčených pozemků je v některých případech právě SŽDC. V současné chvíli se bavíme o přibližně 10 parkovištích a do celého procesu chceme co nejintenzivněji zapojit i představitele obcí, na jejichž území by se nacházela,“ přiblížil Hanák.

Výzvou do budoucna je i nedostatečně modernizovaná železniční infrastruktura a dokončení klíčových projektů elektrifikací, zkapacitnění a urychlení tratí. „Věci se však dávají do pohybu i v této oblasti. Mezi lety 2018 – 2019 nás čeká v režii SŽDC revitalizace a elektrifikace tratí mezi Šakvicemi a Hustopečemi či Hrušovany u Brna a Židlochovicemi. V roce 2019 předpokládáme start projektu Brno – Zastávka u Brna a o rok později takzvané Boskovické spojky,“ uvedl Hanák.

Zároveň s tím pokračují i přípravy dalších důležitých infrastrukturních staveb, jako je například výhybna v Rajhradě, nebo elektrifikace příměstských tratí Zastávka u Brna – Náměšť nad Oslavou – Třebíč, Střelice – Moravský Krumlov – Hrušovany nad Jevišovkou či Ivančice, Tišnov – Nedvědice.