Jihomoravský kraj učinil další krok ke zpracování územní studie

Rada Jihomoravského kraje na svém mimořádném pondělním (5. června 2017) zasedání schválila zhotovitele „Územní studie a Aktualizace Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje“, kterým je autorská architektonická kancelář knesl kynčl architekti s.r.o. z Brna.

„Vypracování Územní studie a na ni navazující Aktualizace zásad územního rozvoje je jedním z důležitých úkolů současného vedení Jihomoravského kraje. Zatím se nám daří plnit časový plán, což dokládá i dnešní operativní jednání krajské rady a schválení smlouvy s vybraným zhotovitelem. Je neustále potřeba zdůrazňovat, že Zásady územního rozvoje jsou důležitým dokumentem, který určuje priority územního plánování v kraji. Ty platné obsahují řadu záměrů, které přispívají k rozvoji kraje. Protesty ze strany různých iniciativ jdou tedy zcela proti zájmům obyvatel jižní Moravy,“ uvedl Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje.

Studie nabídne možnost podrobnějšího hodnocení, bude zpracována v měřítku 1:25 000 a vyhodnotí vzájemnou prostorovou a funkční koordinaci zejména tří záměrů: polohu D43 v úseku D1 – Kuřim, potřebu, popř. opodstatnění jihozápadní tangenty a lepší napojení na dálnici D1 v úseku Brno-Slatina – Holubice. Studie prozkoumá dopady těchto záměrů, prověří a upřesní podmínky pro umístění, funkčnost a reálnost z hlediska vlivů na životní prostředí a lidské zdraví. „Vítězný uchazeč byl v rámci strukturovaného hodnocení nejlepší. Jde o kancelář s velkou zkušeností, zabývají se územním plánováním, urbanismem a architekturou od projekce až po autorský dozor. Z jejich dílny je například Územní plán Olomouc, Územní plán Prostějov nebo Územní plán Šumperk. Samotné vypracování odhadujeme na 12 až 15 měsíců, výsledek územní studie se promítne do Aktualizace Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje. Osobně jsem si dal za cíl, aby vše bylo dokončeno ještě do konce tohoto volebního období,“ uzavřel Martin Maleček, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje.