Jednal Řídící výbor Regionální inovační strategie JMK

Projednání podpory přípravy strategických projektů Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje (RIS JMK) bylo jedním z důležitých témat pondělního (5. června 2017) jednání Řídícího výboru RIS JMK v brněnském sídle kraje.

Jednání, které řídil náměstek hejtmana Jan Vitula, se kromě zástupců kraje zúčastnili představitelé brněnských vysokých škol, předních jihomoravských firem a dalších institucí. Problematice zaměstnávání cizinců v České republice se věnoval ředitel odboru azylové a migrační politiky ministerstva vnitra Tomáš Haišman.
Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje 2014–2020 je základním strategickým dokumentem Jihomoravského kraje a statutárního města Brna pro realizaci politiky na podporu konkurenceschopnosti, založené zejména na inovacích a maximalizaci hospodářských přínosů veřejných investic do výzkumu a vzdělávání. Více na https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=247473&TypeID=2
foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK