Brněnský varhanní festival zahájen

Náměstek hejtmana Marek Šlapal v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Brně na Jezuitské ulici zahájil ve čtvrtek 1. června 2017 37. ročník Brněnského varhanního festivalu, který letos nese podtitul Putování s varhanami světem bez hranic.

Festival se koná znovu s finanční podporou Jihomoravského kraje. Od 1. června do 7. července je možné poslechnout hudbu od baroka po současnost, hudbu domácí, evropskou i ze zámoří, i hudbu různých kultur. Osm koncertů rozezní královské nástroje v centru Brna, pět koncertů je možné spojit s výlety v okolí. Program naleznete na www.varhany.nomi.cz .
 

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK