foto 1 foto 2

Metodická pomůcka Ministerstva vnitra k § 14 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád: Systémová podjatost

Metodická pomůcka Ministerstva vnitra k § 14 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád: Systémová podjatost (pdf, 770 kB)