Investice do příspěvkových organizací ve školství ve výši téměř 22 milionů korun

Pět investičních záměrů a veřejných zakázek příspěvkových organizací v oblasti školství za téměř 22 milionů korun schválila 1. června 2017 Rada Jihomoravského kraje.

V budově Střední školy dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov se za 3,2 miliony korun zrekonstruuje elektroinstalace a hromosvody z důvodu zachování potřebné provozní bezpečnosti.

Rada rovněž schválila investiční záměr Sportovního gymnázia Ludvíka Daňka, Brno, Botanická 70 „Rekonstrukce objektu školy (hygienické zázemí a únikové cesty)“. Půjde o rekonstrukci sociálních zařízení a únikových požárních cest v objektu školy, které jsou v havarijním stavu a již neplní svoji funkci. Náklady se předpokládají ve výši 8,026 milionu korun.

„Je důležité tyto investice schválit právě nyní, aby se finance dostaly k příspěvkovým organizacím co nejdříve a tam, kde to bude administrativně a technicky možné, budou rekonstrukce realizovány o prázdninách, kdy je na školách omezený provoz,“ řekla náměstkyně hejtmana Taťána Malá.

Zelenou dostalo zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku je oprava fasády budovy Gymnázia na třídě Kapitána Jaroše v Brně s předpokládanými náklady 9,633 milionu korun. Akce naváže na předcházející výměnu veškeré výplně okenních otvorů.
Pedagogicko-psychologická poradna Znojmo vzhledem k potřebě navýšení a modernizace stávajícího IT vybavení pracoviště pořídí tři počítače, multifunkční tiskárnu a kopírku – to vše v částce 100 tisíc korun.

Dalším schváleným investičním záměrem ve Znojmě je vybudování solné jeskyně ve zdejším Dětském centru s očekávanými výdaji ve výši 600 tisíc korun. V prostorách bývalé kotelny budou provedeny stavební úpravy, podlahové vytápění a rekuperace. Jedná se o rozšíření nabízené zdravotní péče v oblasti prevence respiračních onemocnění a alergií.

Nemocnice Břeclav projde změnami za 2,9 milionů korun

Ve čtvrtek 1. června 2017 schválila Rada Jihomoravského kraje na svém dvacátém zasedání investiční záměry Nemocnice Břeclav v celkové výši 2, 9 milionů korun. Pacienti tak budou moci využívat nové inkubátory, infuzní techniku nebo kardiografy, které nahradí stará, již nevyhovující zařízení.

„Řada zařízení byla zakoupena již v roce 1996. Vzhledem ke zvyšující se frekvenci oprav a neustálému zvyšování ceny náhradních dílů je nutný nákup těchto nových přístrojů, které budou odpovídat aktuálním standardům a poskytnou tak pacientům odpovídající péči,“ uvedla Taťána Malá, náměstkyně hejtmana Jihomoravského kraje.

Bylo schváleno zakoupení Vrtacího systému ORL v hodnotě 400 tisíc korun, dále pořízení infuzní techniky také ve výši 400 tisíc korun. Za stejnou částku 400 tisíc korun schválila Rada JMK také nákup dvou kardiografů pro porodní oddělení. „Stávající zařízení, která jsou nezbytně nutná pro sledování stavu plodu, byla pořízena na porodnické oddělení už v roce 2006 a od té doby jsou přístroje v permanentním denním použití,“ upřesnila Taťána Malá.

Do Nemocnice Břeclav budou pořízeny také dva novorozenecké inkubátory za 700 tisíc korun. Největší finanční položku, která bude směřovat na zlepšení zařízení Nemocnice Břeclav, představuje nákup myček podložních mís. „Rada schválila na svém zasedání investici ve výši 1 milion korun. Myčky budou instalovány na plicní, interní, neurologické i další oddělení a budou zajišťovat dokonalé mytí a dezinfekci používaných prostředků zdravotnické techniky,“ doplnila Taťána Malá.

foto JMK