Stará nemocnice ve Znojmě bude znovu nabídnuta k prodeji

Areál staré nemocnice ve Znojmě bude Jihomoravským krajem znovu nabídnut k prodeji poté, co společnost UNIQUE VISION, jejíž nabídka ve výši 46 666 667,- Kč byla vybrána, odstoupila od své nabídky.

„Kraji se podařilo najít opravdu solidního investora, který se nakonec z velmi závažných důvodů na straně jednatele společnosti rozhodl od nabídky odstoupit. Jsou to důvody pochopitelné a jeho rozhodnutí akceptujeme. Nicméně odstoupením od své nabídky porušila společnost UNIQUE VISION s.r.o. podmínky nabídkového řízení a jí složená kauce ve výši 600 000 korun tedy „propadá“ Jihomoravskému kraji. V nejbližších týdnech bude připraven nový záměr prodeje areálu staré nemocnice a bude předložen Radě Jihomoravského kraje k projednání,“ řekla náměstkyně hejtmana Taťána Malá.

V rámci nabídkového řízení na prodej areálu staré nemocnice ve Znojmě Rada Jihomoravského kraje vybrala dne 8. 12. 2016 nabídku společnosti UNIQUE VISION s. r. o. ve výši 46 666 667,- Kč. Tato společnost byla vázána svou nabídkou do 31. 3. 2017, přičemž následně byla tato lhůta na žádost zájemce prodloužena do 31. 5. 2017. Dne 23. 5.2017 doručila společnost Jihomoravskému kraji odstoupení od své nabídky. Ani prodloužení lhůty nebylo pro dořešení všeho potřebného dostačující a v současné situaci není společnost UNIQUE VISION schopna svůj záměr realizovat.