Výměna zkušeností v sociálních službách

Dvoudenní konferenci Sociální služby nejen v Evropě dnes (30. května 2017) v Mikulově zahájil náměstek hejtmana Marek Šlapal.

Pořadatelem je Asociace poskytovatelů sociálních služeb a cílem je výměna zkušeností se zahraničními kolegy z Nizozemska, Chorvatska, Slovenska a také Austrálie a Indie. Za Jihomoravský kraj se zúčastnilo několik ředitelů Domovů pro seniory a pro uživatele se zdravotním postižením. "V debatách se zahraničními kolegy můžeme sebejistě konstatovat, že to u nás máme také nebo to nepotřebujeme. Lepší postoj představuje ochotu přemýšlet, jak příklady dobré praxe uplatnit i u nás nebo se jimi nechat aspoň inspirovat. Věřím, že druhý z uvedených přístupů se uplatní mnohem častěji", uvedl na konci své úvodní zdravice náměstek Šlapal.
 

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK