foto 1 foto 2

Střednědobý výhled rozpočtu JMK na období 2018 - 2020

Střednědobý výhled rozpočtu JMK na období 2018 - 2020 schválilo Zastupitelstvo Jihomoravského kraje dne 22. června 2017 usnesením č. 430/17/Z6. Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu JMK na období 2018 - 2020 byl zveřejněn v souladu s ustanovením § 3 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 15 dní před projednáním v ZJMK. 

 

 

Textová část střednědobého výhledu rozpočtu (doc, 653 kB)

 

Tabulková část střednědobého výhledu rozpočtu (xls, 463 kB) a komentář k tabulce č. 5 (xls, 38 kB)