Startují bezplatné kurzy češtiny pro cizince z EU

V pondělí 29. května 2017 v 9:00 zahájí Jihomoravský kraj kurzy českého jazyka pro cizince ze zemí Evropské unie. Účastníky kurzů jsou například zaměstnanci Jihomoravských firem a jejich rodinní příslušníci, matky na mateřské dovolené a ostatní lidé žijící v našem regionu, kteří mají zájem se začlenit do většinové společnosti. K tomu je dobrá znalost jazyka ideálním prostředkem.

V případě Jihomoravského kraje se jedná o druhou významnou aktivitu v oblasti podpory cizích státních příslušníků, kteří si pro svůj život vybrali tento region. Od roku 2009 spolufinancuje kraj ze svého rozpočtu také činnost Jihomoravského regionálního centra na podporu integrace cizinců, které však může z důvodu finančních zdrojů poskytovat služby pouze cizincům z nečlenských států EU tzv. ze třetích zemí.
Chcete-li se dozvědět více o motivaci občanů Spolkové republiky Německo, Rumunska, Bulharska, Francie, Španělska a dalších zemí učit se tak obtížný jazyk, kterým čeština bezesporu je, jste srdečně zváni do prostor Vyšší odborné školy zdravotnické, Kounicova 16, Brno.
Kurzy budou probíhat dvakrát týdně po dobu tří měsíců a jsou poskytovány bezplatně. Více na www.cizinci-jmk.cz .