Přírodovědná stanice Kamenačky se naplno otevírá veřejnosti

S více než 60 druhy plazů a obojživelníků, savců, ptáků, ryb a bezobratlých, se mohou seznámit mladí nadšenci v nově zrekonstruované Přírodovědné stanici Kamenačky v Brně. Její největší původní obyvatelé - nyní již dvoumetroví kajmani - se zde zabydlí v průběhu léta. Jihomoravský kraj investoval do tohoto projektu více než 21 milionů korun.

Jak konstatoval hejtman Bohumil Šimek, který modernizovanou přírodovědnou stanici ve čtvrtek 25. května 2017 slavnostně otevřel spolu s náměstkyní Taťánou Malou, Jihomoravský kraj investoval do tohoto projektu přibližně 21 milionů korun. „Podařilo se uskutečnit dlouho očekávanou investici Jihomoravského kraje, která v posledních letech představovala nejčastěji zmiňovaný podnět veřejnosti směrem ke krajským politikům v rámci ankety Váš kraj, Váš rozpočet. Děkuji všem, kdo se podíleli na realizaci tohoto projektu. Přírodovědné stanici pak přeji do dalších let stálý zájem mladých i odrostlejších přátel přírody,“ uvedl při otevření opravené stanice hejtman Šimek. Přírodovědná stanice Kamenačky patří mezi pracoviště Domu dětí a mládeže Brno, Helceletova, která je příspěvkovou organizací kraje. Na její provoz vynakládá Jihomoravský kraj v letošním roce částku 2,821 milionu korun (na nájem, provoz a mzdy). Provoz stanice je částečně financován i z rozpočtu města Brna prostřednictvím městské části Brno-Židenice.

Součástí oprav bylo jak zhotovení interiérů přírodovědné stanice, tak vybavení tropického skleníku a výukových prostor. Vlastní stavba byla zahájena v roce 2015 demolicí nevyhovujícího objektu a dokončena v závěru roku 2016 - do konce dubna letošního roku pak byly provedeny venkovní úpravy, které byly součástí stavby. Další úpravy venkovního prostoru již nyní realizuje provozovatel stanice, kterým Dům dětí a mládeže Brno, Helceletova.

Historie zdejší přírodovědné stanice s celým názvem „Spolek přátel slizkých a šupinatých zvířátek Přírodovědná stanice Kamenačky“ je dlouhá, jako biologická základna byla předána do užívání v říjnu 1967. Letos tedy uplynou od zahájení její činnosti kulaté padesátiny. Stanice má po dlouhá léta cca 180 stálých členů v pravidelné zájmové činnosti – jedná se o děti od 5 do 15 let v přírodovědných a chovatelských kroužcích. Přibližně 1000 žáků se každoročně zúčastní výukových programů, stanice pořádá příměstské tábory pro děti v průběhu všech prázdnin ve školním roce, odborné praxe pro středoškolské studenty, věnuje se kurzům v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a tematickým akcím pro veřejnost.

Samotné děti stanici pomáhaly se stěhováním zdejších zvířat – jejich kolekce se přitom bude postupně doplňovat tak, aby opět byla kompletní z didaktického hlediska. Kromě vzdělávacích aktivit Přírodovědná stanice Kamenačky nabídne i širší možnost využití expozic zvířat pro neorganizovanou veřejnost.
foto JMKfoto JMKfoto JMK