Projekt Pasohlávky je ve fázi příprav, následovat budou další jednání s čínským investorem

Podpisem nového Memoranda o dalším společném postupu v projektu lázeňského centra Thermal Pasohlávky v rámci oficiální návštěvy prezidenta republiky v Čínské lidové republice (ČLR) uzavřeli zástupci Jihomoravského kraje další přípravnou etapu projektu.

Za Jihomoravský kraj se oficiální návštěvy zúčastnili náměstci hejtmana Taťána Malá, Roman Hanák a člen představenstva společnosti Thermal Pasohlávky Martin Itterheim. Projekt lázeňského centra Thermal Pasohlávky je jedním z hlavních investičních projektů na teritoriu Jihomoravského kraje pro další období. Čínský investor bude investovat 1,6 miliardy korun na stavbu celého lázeňského resortu. „Cílem tohoto projektu je vytvoření výjimečné rekreační oblasti v našem kraji, která vytvoří atraktivní místo pro návštěvníky nejen z naší republiky, ale také ze zahraničí a přinese tak nová pracovní místa, příjmy do rozpočtu kraje a zatraktivní náš region,“ řekla náměstkyně hejtmana Taťána Malá.

Cílem návštěvy ČLR nebyl pouze podpis výše zmíněného memoranda, ale také prezentace kraje na Ekonomickém a vědecko-technickém fóru „Big Data“ ve městě Langfang. „Měli jsme možnost navštívit dva fungující projekty partnerské společnosti ve městech Langfang a Chinquando. Setkali jsme se také s předními představiteli provincie Hebei, se kterými jsme hovořili o rozšíření naší vzájemné spolupráce v oblasti vědy a výzkumu, zemědělství a potravinářství ve městě Tienjin. Se zástupkyní primátora města Langfang jsme jednali o partnerství a spolupráci města s městem Brnem,“ uvedla dále náměstkyně Malá.

„Se zástupci společnosti RiseSun Healthcare & Tourism Investment Co Ltd. jsme v průběhu tří dnů navštívili dva z jejich fungujících projektů a mohu potvrdit, že oba projekty jsou provozovány na velmi dobré a profesionální úrovni. Zároveň jsme jednali o etapách a částech projektu, kapacitách jednotlivých funkčních jednotek a o následných krocích, které je nezbytné udělat pro dokončení přípravné fáze a zahájení realizace,“ uvedla Taťána Malá.

Představitelé kraje navštívili také Farmu čínsko-československého přátelství. „Pomoc tehdy ještě Československé republiky Čínské lidové republice z roku 1956 dává dobrý historický základ pro současnou spolupráci. Z farmy založené v mnohasetkilometrové pustině se během šedesáti let existence stalo město o 70 000 obyvatelích. Během několika jednání se zástupci města i provincie byla dohodnuta spolupráce v oblasti zemědělství, potravinářství a především vinařství,“ dodala náměstkyně Malá.

Poslední zastávkou čínské mise bylo město Tianjin, kde bylo tématem jednání jak obchodní spolupráce, tak i možnost navázání partnerství s Jihomoravským krajem nebo městem Brnem. Na návštěvu představitelů kraje v ČLR naváže setkání s jihomoravskými podnikateli a jejich informování o dosažených dohodách a nabídkách na dalších obchodních aktivitách Jihomoravského kraje v provincii Hebei. „Jsem moc ráda, že cesta nebyla pouze nutnou diplomatickou povinností, ale hlavně velmi efektivní pracovní návštěvou, a že budeme moci podnikatelům v našem kraji nabídnout nové příležitosti,“ uzavřela komentář k návštěvě ČLR náměstkyně hejtmana Taťána Malá.