Tradiční pouť Bulharů v Mikulčicích

Předseda výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva Jihomoravského kraje Jiří Crha se v sobotu 20. května 2017 zúčastnil tradiční poutě Bulharů v Mikulčicích, kterou každoročně pořádá Asociace bulharských spolků v České republice.

Přítomní se poklonili před památníkem bratří Cyrila a Metoděje a uctili jejich památku položením květinových darů. Jiří Crha přítomné pozdravil jménem Jihomoravského kraje, připomněl příchod věrozvěstů Cyrila a Metoděje v roce 863 a především jejich odkaz, který přetrval tisíciletí.

foto JMKfoto JMKfoto JMK