V červnu odstartují velké letní výluky. Stavební práce na silnicích s nimi koordinuje i kraj

Dopravu v Jihomoravském kraji čeká zatěžkávací zkouška. Již 3. června odstartuje největší výluka v historii brněnského vlakového nádraží, spojená s opravou takzvaného Pražského viaduktu a rekonstrukcí 4. nástupiště. Potrvá tři měsíce a dotkne se více než dvou třetin vlaků, které ve stanici zastavují nebo jí projíždějí. Nejde ale o jediné omezení, které o prázdninách cestující na kolejích čeká. V červenci a srpnu se budou opravovat také tunely na trati mezi Tišnovem a Vlkovem u Tišnova spolu s částí stanice v Řikoníně. Ve stejnou dobu bude omezen i provoz na jedné koleji mezi zastávkami Brno – Královo Pole – Kuřim – Tišnov. Jihomoravský kraj kvůli tomu ladí noty i pro stavební práce na silnicích II. a III. tříd.

„Každý měsíc se na Krajském úřadu Jihomoravského kraje setkáváme spolu se všemi investory, kteří pečují o dopravní infrastrukturu v našem regionu. Nejde nám o to jen sladit uzavírky tak, aby se nám nenakupily v jedné oblasti, ale také koordinovat práce na železnici s opravami silnic. Kvůli výluce mezi Tišnovem a Vlkovem u Tišnova jsme proto posunuli rekonstrukci silnice z Níhova do Katova, po které bude vedena náhradní autobusová doprava z Křižanova do Tišnova. S realizací počítáme buďto na podzim nebo v příštím roce. Na Tišnovsku nás přitom čeká i největší akce letošního roku, a to oprava silnice a mostů mezi Deblínem a Tišnovem. Zde se však práce, vzhledem k náročnosti projektu a pravidlům čerpání podpory z 1. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu, posunout nemohou. Neměly by však nadměrně komplikovat dopravu,“ uvedl náměstek hejtmana Jihomoravského kraje pro oblast dopravy Roman Hanák.

Na přípravě zajištění náhradní dopravy s Českými drahami úzce spolupracovala společnost KORDIS JMK, koordinátor Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje. „Náhradní dopravu budou zajišťovat i prodloužené linky IDS JMK, tak aby cestující nemuseli zbytečně dvakrát přestupovat z autobusu na autobus. Například z Řikonína do Tišnova zajistíme rozšíření počtu spojů linky 336, které budou hradit České dráhy. Naši pracovníci budou zároveň v terénu informovat cestující o výluce a možnostech alternativní dopravy. Připravili jsme pro ně také tištěné infomateriály, včetně schématického znázornění linek náhradní dopravy a rozmístění stanovišť u jednotlivých nádraží,“ uvedl ředitel KORDIS JMK Jiří Horský.