Jihomoravský kraj jako dobrý hospodář získal vysoké ratingové hodnocení

Zlepšující se provozní hospodaření, zdravá úroveň kapitálových výdajů posílená investičními dotacemi, nízká dluhová služba v porovnání s ostatními kraji a snižující se zadluženost – to jsou silné stránky hospodaření Jihomoravského kraje, díky kterým byl kraji udělen společností Moody's mezinárodní rating na úrovni A2 a národní rating na úrovni Aa3.cz. Stejné hodnocení mají jen další tři hodnocené kraje.

„Jsme kraj, který je v dobré kondici, a to nejen v národním, ale i mezinárodním kontextu. Náš region je v porovnání s ostatními kraji relativně bohatý, se spoustou kvalitních zaměstnavatelů a s velkým potenciálem dalšího rozvoje. Můžeme být právem hrdi na to, že jsme podle uděleného ratingu jedním z mála krajů, který byl v minulém roce schopen udržet své investice a zdravou úroveň kapitálových výdajů. Čím vyšší rating, tím menší riziko pro potenciální investory. Nové investice v kraji se odrazí i na kvalitě života našich obyvatel,“ řekl hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek.

Výhodou Jihomoravského kraje je jeho střední zadluženost, která se bude dále snižovat a solidní likvidita. Zlepšující se provozní hospodaření je úzce napojeno na růst národní ekonomiky, přičemž obezřetné řízení rozpočtu pomohlo udržet dobrou kapacitu financovat kapitálové výdaje z vlastních zdrojů. Zdravá úroveň kapitálových výdajů vychází rovněž ze značného využívání investičních dotací.

Cílem ratingového hodnocení je zjistit, a to na základě komplexního rozboru veškerých známých rizik kraje, jak je schopen a ochoten dostát včas a v plné výši všem svým závazkům.
foto JMKfoto JMKfoto JMK