Systémové řešení navýšení mezd řidičů může na jihu Moravy přinést jen vláda

Jihomoravský kraj směřuje všemi zákonnými kroky k řešení otázky navýšení mezd řidičů v autobusové dopravě. Po posledním jednání Rady Asociace krajů ČR svolal hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek na středu 17. května pracovní schůzku se zástupci krajské samosprávy, dopravních společností i odborů, na které společně diskutovali o dalších možnostech. Více než 400 milionů korun, které vláda slíbila jako kompenzace krajům na zvýšení mezd řidičů autobusů, by podle hejtmanů měly putovat na opravy silnic II. a III. tříd. To však na jihu Moravy neřeší otázku smluv, které má kraj s dopravci vysoutěženy podle zákona o zadávání veřejných zakázek.

„Jsem velmi rád, že pokračujeme ve společných schůzkách a konstruktivním dialogu mezi krajem, dopravci i odbory. Na jižní Moravě je specifická situace, a proto jsme již od samého počátku problému nastavili systém kulatých stolů. Na tom dnešním jsem zúčastněné informoval o výsledku jednání Rady Asociace krajů ČR, která se zabývala formou rozdělení a způsobem přidělení 420 milionů korun uvolněných vládou. Jako zástupce Jihomoravského kraje jsem akcentoval požadavek na přidělení těchto finančních prostředků formou účelové dotace přímo na krytí zvýšených nákladů dopravců související se změnou nařízení vlády, protože v našem kraji je to jediný způsob jak převést tyto peníze přímo dopravním společnostem. Bohužel můj návrh nebyl přijat a většinou členů Rady Asociace krajů bylo odsouhlaseno čerpat tyto finance přes Státní fond dopravní infrastruktury na opravy silnic II. a III. třídy. To ale v našem kraji znamená, že peníze na silnice sice částečně vynahradí výdaje na navýšení mezd, ale neumožní je směřovat k dopravcům na platy řidičů. Dopustili bychom se tak porušení zákona o veřejných zakázkách,“ uvedl na začátek jednání hejtman Šimek.

Kraj se již dříve rozhodl udělat všechny kroky, které mu umožňuje zákon o zadávání veřejných zakázek, aby dopravcům kompenzoval náklady na navýšení mezd řidičů. V letošním roce proto uvolní až 109 milionů a v příštím roce přibližně 85 miliónů korun z krajského rozpočtu. „Více podle platné legislativy udělat nemůžeme. Zákon nám dovoluje vstoupit do smluv navýšením plateb pouze do úrovně 10 procent a hranice 5,7 milionů korun na jednu výběrovou skupinu. S většinou dopravců už máme uzavřeny dodatky ke smlouvám, které nám vyplacení těchto prostředků po dobu následujících dvou let umožní. Aktuálně zbývají pouze dva dopravci, kteří nám své stanovisko zatím nesdělili,“ uvedl náměstek hejtmana Jihomoravského kraje pro oblast dopravy Roman Hanák.

Představitelé kraje proto dopravcům jezdícím v oblastech Brněnska a Boskovicka doporučili zvážit jejich další postup, a to především s ohledem na finanční možnosti a ekonomický model do konce platnosti jejich smluv a v případě nutnosti tyto smlouvy vypovědět, protože neobsahují takzvanou mzdovou doložku. Kraj by tak mohl dopravce soutěžit znovu a dopravci již v nabídkách mohou zohlednit vládní nařízení o navýšení mezd. V oblasti Jihovýchod a nově vysoutěžené oblasti Znojemska již smlouvy mzdovou doložku obsahují.

„Všechny zúčastněné jsem opětovně upozornil, že Jihomoravský kraj již vyčerpal všechny zákonné možnosti řešení této situace. Proto jsme se s dopravci i odboráři dohodli na potřebě vyvíjení tlaku přes profesní a odborové organizace na novou vládní reprezentaci, která jediná může systémově situaci řešit,“ uvedl hejtman s tím, že vypovězení smluv je z pohledu krajské samosprávy i dopravců až nejzazší možností. Dopravci potvrdili, že řidičům autobusů jezdícím v závazku veřejné služby v Integrovaném dopravním systému Jihomoravského kraje od 1. ledna letošního roku vyplácejí mzdy zcela v souladu s vládním nařízením a společně s odbory ocenili aktivní přístup Jihomoravského kraje k otázce navýšení mezd.
foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK