Svaz letců Brno slaví třicet let od založení

V prostorách Klubu Univerzity obrany v Brně se v pátek 5. května 2017 uskutečnilo slavnostní zasedání u příležitosti 30 let od založení Svazu letců Brno. Ke kulatému výročí za Jihomoravský kraj členům spolku poblahopřál náměstek hejtmana Martin Maleček.

Svaz letců Brno, který nese jméno Otmara Kučery, má v současnosti celkem 109 členů. Z pohledu členské základny je tak největší odbočkou (celorepublikově má svaz 688 členů). Svaz letců ČR je stavovským, profesním a zájmovým spolkem letců s působností na území České republiky a je členem European Partnership of Air Forces Associations. Jeho členy jsou čeští letci, členové Sdružení čs. zahraničních letců 1939 - 1945 a členové Svazu letců svobodného Československa v Londýně.

foto JMKfoto JMKfoto JMK